Imię: Jerzy Nazwisko: Czapliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Czapliński
  • obwodowy SP, wraz z bratem byli łącznikami Kierownictwa SP przy Befehlstelle. Wychrzczeni Żydzi

  • policja żydowska
  • Marceli

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [3,16]