Imię: Nieznane Nazwisko: Lindenszternowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Lindenszternowa
  • koniec IV 43
  • Warszawa
  • kucharka na Befehlstelle, 4 letnie dziecko

  • robotnicy
  • może to pomyłka maszynowa i powinno być Linderszternowa, żona Lindersztera lub on pisany przez N

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [24]