Imię: Nieznane Nazwisko: Bogudt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bogudt
  • Scharfuhrer, SSman o typowo semickiem wyglądzie, pełnił służbę z ramienia Befehlstelle na wylocie Nalewki. O przeniesieniu jakiegokolwiek szmuglu za jego służby nie było mowy. Bogudt stwierdziwszy najmniejsze uchybienie u przechodnia bił pejczem do nieprzytomności, czym powodował trwałe kalectwo. Nigdy za to nie roztrzeliwał.

  • Niemcy
  • fragment rukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str 75

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [75]