Zgodnie z planem każdego tygodnia miało wyjech...

 • TAK
 • Zgodnie z planem każdego tygodnia miało wyjechać do Poniatowa i Trawnik 1500 Żydów, a z braku ochotników wyłapywano ludzi, skąd się dało. Toebbens raz uzupełnił kontyngent, zatrzymując na wylocie na Dzikiej i zabierając na Umschlag powracającą placówkę Ostbahn

 • marzec?43
 • marzec?43
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • Niemcy, obozy, placówki, robotnicy, szopy, wysiedlenie
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • 2
 • Powiązani ludzie:

  • Toebbens Walter Conrad

   właściciel szopóww lutym, marcu 43 organizował akcję przeniesienia szopów do Trawnik i Poniatowa