Kierownik Werterfassung Konrad nie wykluczał m...

  • TAK
  • Kierownik Werterfassung Konrad nie wykluczał możliwości akcji, zapewniał jednak kierowników Żydów Fogla i Gutgolda, że pracownicy Werterfassung w każdym razie pozostaną w komplecie ,a nawet że ich liczba się zwiększy. Do słów Konrada przywiązywało się wagę, bo sam ciągnął milionowe korzyści z tej instytucji. Ponadto praktyka wykazała że placówka Werterfassung miała najmniejszą ilość selekcji, oraz przykład Lublina pokazywał, że po likwidacji getta pozostała mała garstka dla pracy w Werterfassung. Dlatego na początku kwietnia 43 powstał run na numerki Werterfassung, a cena ich podskoczyła z 500 zł na 5tys zł. Ludzie przezorni nie tylko uganiali się za numerkami, lecz przeprowadzali się na Niską do bloku Werterfassung

  • pocz kwietnia 43
  • pocz kwietnia 43
  • wysiedlenie
  • społeczne
  • ceny, Niemcy, świadomość Zagłady, ulica, Werterfassung, wysiedlenie
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • 2