Imię: Erna Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Erna
  • ok1905
  • gospodyni w Befehlstellle na Żelaznej 103, Żydówka pochodzenia niemieckiego choć od dawna mieszkająca w Polsce. Panna, dość powabna blondynka. Nadzorowała kuchnię, kontrolowała czystość, przygotowywała Niemcom kąpiel w łazience, prasowała bieliznę. Nie dostała od Lejkina numeru w czasie kotła, Brandt polecił osobiście wyprowadzić ją z kotła bez numeru.

  • wokół autora
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,7,24