Imię: Alfred Nazwisko: Nossig

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Alfred
 • Nossig
 • pocz kwietnia 43
 • Warszawa
 • Żyd z Niemiec, podobno reprezentant dyplomatyczny Austrii w czasie I wojny światowej. Profesor, literat, sjonista. Przychodził często do Brandta na Befehlstelle w czasie I akcji. Warm był świadkiem jak Brandt witał się z nim serdecznie i długo rozmawiał. Nossig miał tzw przepustkę brandtowską, która dawała mu swobodę poruszania się po całym getcie Dwa tygodnie przed powstaniem został zastrzelony w swoim mieszkaniu prz członków ŻOB. Znaleziono u niego dokument gwarantujący u nietykalność osobistą u Niemców a także przygotowane przez niego pismo do władz, gdzie pisze o przygotowaniach Żydów do oporu, o bunkrach, podaje ich adresy.

 • kolaboracja
 • fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warsz." str 73

 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • 11