W gabinecie Mendego, w obecności Brandta, odby...

 • TAK
 • W gabinecie Mendego, w obecności Brandta, odbywały się przesłuchania aresztowanych Polaków, zatrzymanych w getcie bez przepustki, za szmugiel itp.

 • październik 42
 • marzec 43
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • Niemcy, Polacy
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [11]
 • fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warsz. "str74

 • Powiązani ludzie:

  • Mende Nieznane

   SS Obersturmfuehrer- przedstawiciel Alei Szucha , szef zarządu SS w getcie w czasie akcji, urzędował na Ogrodowej 17...

  • Brandt Nieznane

   Untersturmfuhrer kierownik Befehlstelle, referent do spraw żydowskich z Alei Szucha jeszcze przed akcją wysiedleńczą...