Imię: Nieznane Nazwisko: Ajzenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ajzenberg
  • grupowy , wyratował się z żoną z selekcji w pierwszych dniach powstania

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [19]