Miało się ukazać zarządzenie, że wszyscy pozos...

  • TAK
  • Miało się ukazać zarządzenie, że wszyscy pozostali mieszkańcy getta mają się przeprowadzić na parzystą stronę Niskiej i Muranowskiej. Wiele osób przeprowadziło się, lecz zarządzenie to nagle cofnięto i getto nie zostało tym razem zmniejszone

  • 1943-01-23
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców
  • mieszkaniowe, ulica
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • pamiętnik 188