Imię: Nieznane Nazwisko: Moszkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszkowicz
  • koniec IV 43
  • Warszawa
  • pracownik Befehlstelle, funcjonariusz SP, łącznik

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,24