Imię: Nieznane Nazwisko: Faters

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Faters
  • untersturmfuhrer, nadzorca żydowskich warsztatów szewskich i stolarskich pod firmą ”SS.u.Polizeifuhrer im Distrikt Warschau”, zarząda niemieckim folwarkiem Falenty

  • Niemcy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w

  • [16]