Imię: Berek Nazwisko: Starogubski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Berek
  • Starogubski
  • 20-23.IV.43
  • Warszawa
  • pochodził z Raciąża, zatrudniony w getcie w firmie "Menck u.Krueger". Na początku powstania siedział w dusznym,ciasnym schronie na 4 piętrze, bez wody, żywności . Wyszedł ze schronu, zatrzelony przez SSmana na ulicy

  • urzędnicy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [21,24]