Imię: Nieznane Nazwisko: Einert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Einert
  • Oberscharfuhrer z Befehlstelle, roztrzeliwał, bił

  • Niemcy
  • fragmenty drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego"str12

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [12]