Imię: Nieznane Nazwisko: Manel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Manel
  • pracował na Befehlstelle, był zdolnym grafikiem, sporządzał plany getta, portretował Niemców na ich polecenie, pomagał w pracach biura , przede wszystkim pełnił funkcję magazyniera a raczej kierownika aprowizacyjnego Befehlstelle

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,18,19,20