Imię: Nieznane Nazwisko: Blescher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Blescher
  • przesłuchiwał na Befehlstelle aresztowanych Polaków za szmugiel, handel itp, roztrzeliwał Żydów. Wraz z Rizienschopfem byli postrachem całego getta jesienią-zimą 42/43

  • Niemcy
  • frag.drukowany w "pamiętniki z getta warsz. "str76

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,11,15