Imię: Nieznane Nazwisko: Kirsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kirsztajn
  • w bunkrze na Gęsiej 83 w czasie powstania, 28 IV 43 sprowdzony wraz z żoną i córeczką przez przekupionych SSmana, żandarma i woźnicę do małego getta na Prostą

  • wokół autora
  • ten fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str.253

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [37]