Warszewer cawoes [Warszawskie testamenty]

  • Rachela
  • Auerbach
  • Tel Aviv
  • 1974
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • częściowo
  • żydowski
  • Dzennikarka, działaczka społeczna. W latach dwudziestych pracowała we Lwowie, w redakcji czasopisma ,,Najer Morgen" (Nowe jutro). Była jednym z filarów archiwum Ringelbluma. Pisała ,, Monografię popularnej (ludowej) kuchni",którą miała opracować w ramach zorganizowanego przez Ringelbluma konkursu "" Dwa lata getta". W getcie warszawskim przez długi czas( prawie 3 lata)prowadziła kuchnię dla literatów a później również dla innych mieszkańców getta, przy ul. Leszno 40. Mieszkała w tym czasie u swoich krewnych na ul. Leszno 66. W czasie 1 akcji likwidacyjnej oba te domy stały się integralną częścią kompleksu zakładów pracy i bloków mieszkalnych należących do firmy W.C. Tebens. Rachela , jako była kierowniczka kuchni, nadal w niej pracowała. Po pierwszej akcji likwidcyjnej została przeniesiona do fabryki sztucznego miodu i cukierków na ul. Franciszkańskiej 30 , która znajdowała się na tyłch domu, w którym mieścił się Zakład Zaopatrznia. Pracowało tam wielu działaczy z kręgu Ringelbluma. Rachela miała tam za zadanie spisywanie relacji z przeżyć jednego z uciekinierów z obozu śmierci w Treblince.Po drugiej akcji likwidacyjnej , przeszła na aryjską stronę. W marcu 1943r. przeprowadził ją na aryjską stronę Teodor Pajewski. W 1944r. po upadku Powstania W-skiego została wypędzona,wraz z innymi mieszkańcami, Polakami, z W-wy.