Imię: Marek Nazwisko: Edelman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marek
  • Edelman
  • Przeżył wojnę. Brał udział w powstaniu w getcie. Bundowiec. Komendant tzw.,,szczotkowego terenu" na Swiętojerskiej- Wołowej

  • młodzież
  • s.282