Imię: Nachum Nazwisko: Astri

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nachum
  • Astri
  • Konsument z kuchni (stołówce)prowadzonej przez R. Auerbach w początkowym okresie jej istnienia.

  • opieka
  • s. 76