Imię: Jehoszua Nazwisko: Perle

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jehoszua
  • Perle
  • Znany pisarz.W 1926r. umarła jego żona pozostawiając siedmioletniego syna, którego Perle od tego momentu chronił jak oka w głowie.Pod koniec 1940r.(?) wrócił ze Lwowa do getta w-skiego. Współpracował z Archiwum Ringelbluma. Już w 1941r. napisał sprawozdanie z okresu radzieckiego we Lwowie a w okresie między pierwszą a drugą akcją w getcie opisał likwidację p.t.,, Dramat (zniszczenie?) Warszawy" i satyrę na szopy,, 4580". Ringelblum kontaktował się z nim przez Szmuela Wintera. Po pierwszej akcji pracował w Zakładzie Zaopatrywania przy ul. Franciszkańskiej 30. Po drugiej akcji Perle z synem przenieśli się do szopu Tebensa na Leszno a w marcu 1943r. przedostali się na aryjską stronę. Mieli tam dobre zabezpieczenie. Jehoszua nosił imię Stefan. Niestety wmieszali się w historię ,,martwych dusz" z ,,Hotelu Polskiego". W lipcu Perle z synem, (pod eskortą) wyjechali do obozu nie daleko Hanoweru, który miał się znajdować pod opieką czerwonego Krzyża. Kilka miesięcy później okazało się ,że wszyscy ,,południowi amerykanie" z Polskiego Hotelu zostali zlikwidowani w jakimś obozie niedaleko Oświęcimia.

  • inteligencja
  • R.Auerbach na str. 334 podaje ,że zginął Perle wraz z synem w obozie blisko Oświęcimia. W przypisach na str.352 podaje, że w materiałach, które przywiozła z Polski znajdują się wspomnienia pani Ester Bojman o ostatnich miesiącach Jehoszuy Perla w Bergen-Bełzen.

  • s.174,195,278, 298,332-334,345