W rezultacie I-szej wielkiej akcji likwidacyjn...

 • TAK
 • W rezultacie I-szej wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta wyprowadzono z getta i zamordowano w komorach gazowych Treblinki ponad 80% mieszkańców getta- ponad 300 tys. osób. W czworoboku ulic Gęsia, Smocza, Niska, Zamenhofa- w okresie tygodnia między 6 a 13 września 1942r. wydano dla części pracowników znajdujących się tam zakładów pracy ,,numerki życia". Dla pracowników kuchni Leszno 40 , która w tym okresie gotowała 1000 obiadów dziennie dla szopów Tebensa, przydzielono wg informacji R. Auerbach 40 numerów. Do 18 osób, którzy tę kuchnię stworzyli i pracowali w niej do ostatniego momentu, nie dotarł ani jeden numer. 5 a może 6 dostała rodzina poznańskiego prominenta (dyr. aprowizacji) a reszta dla innych krewnych i bliskich tegoż samego aprowizacyjnego dyrektora Tebensa i jego kochanki. Z byłych pracowników kuchni R. Auerbach z ,,kotła" powróciły tylko dwie młode dziewczynki- Stela i Dora- które wypuścił z Umszlagplatzu niemiecki policjant. Jego kaprysowi zawdzięczały dziewczynki jeszcze kilka miesięcy życia.

 • 1942-09-06
 • 1942-09-13
 • I akcja likwidacyjna
 • wysiedlenie
 • działania Niemców, społeczne
 • działacze, kuchnie ludowe, Niemcy, selekcja, wysiedlenie
 • s.129,341,342
 • Powiązani ludzie:

  • Nieznane Stela

   Była pomocnicą w kuchni prowadzonej przez R. Auerbach. Z Umszlagplatzu, podczas pierwszej akcji likwidacyjnej, wróci...

  • Nieznane Dora

   Młoda dziewczyna. Była pomocnicą w kuchni prowadzonej przez R. Auerbach. W czasie pierwszej akcji likwidacyjnej zost...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 40

   Dom ten nie został zniszczony podczas pierwszych bombardowań. Działała tu, zorganizowana przez R. Auerbach z polecen...