R. Auerbach słyszała, że istnieje Komitet prow...

 • TAK
 • R. Auerbach słyszała, że istnieje Komitet prowadzony przez Menachema Kona, który posiada pewien kapitał do finansowania przejścia i organizacji pobytu żydowskiego aktywu społecznego na aryjskiej stronie. Sama, nie będąc z nim w kontakcie, szykowała swoje przejście w oparciu o własne znajomości. Kiedy weszła do Wintera by się z nim pożegnać spytała go, dlaczego nie chce przejść na aryjską stronę, dlaczego nie chce wysłać tam dzieci ( córkę i syna ). Prawie się obraził, że posądza się go o to, że zostawi swój naród, swoich pracowników. ,,Przecież wszyscy nie mogą wyjść- powiedział. Właśnie ja mam wyjść? A co będzie z tymi, którzy nie mają dokąd iść?" Na wzmiankę o tym, że przecież są jakieś pieniądze rozzłościł się jeszcze bardziej. ,, Kto ma prawo decydować o tym, kto ma wyjść, a kto zostać! Kiedy idzie o życie?!". Przed odejściem Racheli podał jej polskie nazwisko: Czesław Klarner i prosił, by go odszukała i przekazała mu, że Winter prosi, by ratował jego dzieci. Przez 5 tygodni od swego przejścia na aryjską stronę do wybuchu powstania w getcie 19 kwietnia Auerbach nie udało się odnaleźć Klarnera. Winter przy pożegnaniu podał również Racheli nr telefonu do kontaktu, gdyby udało się jej znaleźć po aryjskiej stronie mieszkanie dla dwóch par młodych ludzi. Należałoby wtedy zatelefonować do Zygmunta, z którym trzeba będzie omówić transakcję. Rachela kilkakrotnie dodzwaniała się do jakiegoś warsztatu, który był, prawdopodobnie, ""meliną" Zygmunta. Ale za każdym razem odpowiadano, że jeszcze nie przyszedł. 17 kwietnia Rachela zatelefonowała, z telefonu na Pradze, do ,,pana Zimowskiego" (Wintera). Był zaniepokojony, gdy poznał jej głos.,, Co się stało? Czy coś słyszeliście? Nie. Chciałabym, by Zygmunt spotkał się ze mną w sprawie towaru, o którym mówiliśmy. " Niestety, rozmowę należało przerwać. W ,, Małej Gospodzie" na ul. Stalowej kręciło się, bowiem, zbyt dużo takich jak Rachela Polaków i Polek.

 • pierwsze dni marca 1943
 • 17 kwieciń 1943
 • w getcie
 • społeczne
 • atmosfera, działacze, komunikacja, konspiracja, Polacy, strona aryjska, wyjście z getta
 • s.280,348
 • Powiązani ludzie:

  • Kon Menachem

   Jeden z współpracowników szerokiego komitetu związanego z archiwum Ringelbluma. Stał na czele komitetu, który finans...

  • Winter Szmuel

   Przed wojną mieszkał we Włocławku. Handlował zbożem, był eksporterem i członkiem Państwowej Izby Handlowej. Znany dz...

  • Auerbach Rachela

   Dziennikarka, działaczka społeczna. W latach dwudziestych pracowała we Lwowie, w redakcji czasopisma ,,Najer Morgen&...

  • Klarner Czesław

   Polski rzemieślnik w latach między obiema wojnami śwatowymi. Organizował Izby Handlowe i Przemysłowe w głównych rejo...

  Powiązane miejsca:

  • Franciszkańska 30

   Mieścił się tu Zakład Zaopatrzenia, w którym pracował Szmuel Winter. W podwórzu była fabryka sztucznego miodu i cuki...