Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • w getcie
  • społeczne
  • działacze, kuchnie ludowe
  • Mieściła się tu popularna kuchnia Bundu, prowadzana przez działacza Bundu Młynek(Mlynek)

  • s.68