Imię: Nieznane Nazwisko: Bronsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bronsztajn
  • Rodzina

  • opieka
  • Rodzina Bronsztajn należała do konsumentów w kuchni(stołówce) prowadzonej przez R. Auerbach

  • s. 76