Próżna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Próżna
 • Dom na rogu Grzybowskiej
 • w mieszkaniu
 • powstanie w getcie
 • mieszkaniowe
 • kontakty z innymi Żydami
 • 15 kwietnia 1943r. R. Auerbach zameldowała się w wynajętym w tym domu pokoju. Zamieszkała razem z inną ,,Polką"- Stanisławą Królikowską( Heleną Merenholc)

 • s.282