Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 74
  • Budynek szkolny
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • szopy
  • Tuż przed rozpoczęciem I akcji mieścił się tu sztab firmy W.C. Tebens, która po rozpoczęciu pierwszej akcji likwidacyjnej zajęła szereg ulic między Karmelicką a Żelazną

  • s.126