Po zakończeniu I akcji każdy z współpracownikó...

 • TAK
 • Po zakończeniu I akcji każdy z współpracowników Archiwum znalazł się w innym niż dotychczas terenie. Ringelblum z Lichtensztejnem pracowali i mieszkali na ul. Nowolipki, która była zajęta przez firmę stolarską Halmana. W domu nr 68 w czasie akcji 3 sierpnia 1942r. ukryto część zebranych przez Archiwum materiałów. W późniejszym czasie mieli oni możliwość trzymania tam innych, napływających różnymi kanałami materiałów. Ringelblum utrzymywał też stamtąd kontakty z wznowionym centrum żydowskiej administracji. Raz lub dwa razy w tygodniu, eskortowany przez niemieckiego żołnierza i pod pretekstem pobrania produktów konsumpcyjnych, przychodził do działu aprowizacyjnego prowadzonego przez Szmuela Wintera, dzięki któremu kontaktował się z Perlem, Kirmanem i Rachelą Auerbach, którzy pracowali na Franciszkańskiej 30

 • po pierwszej akcji
 • do wyjścia na aryjską stronę
 • w getcie, wysiedlenie
 • społeczne
 • adres, działacze, Judenrat, konspiracja
 • s.194,195
 • Powiązani ludzie:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...

  • Lichtensztajn Israel

   Pracował w kuchni dla dzieci mieszczącej się w lokalu szkoły Borochowa na Nowolipkach 68. Pod jego opieką znajdowały...

  • Winter Szmuel

   Przed wojną mieszkał we Włocławku. Handlował zbożem, był eksporterem i członkiem Państwowej Izby Handlowej. Znany dz...

  • Perle Jehoszua

   Znany pisarz.W 1926r. umarła jego żona pozostawiając siedmioletniego syna, którego Perle od tego momentu chronił jak...

  • Auerbach Nieznane

   Rodzina pochodząca z Lipska.

  • Kirman Josef

   Znany żydowski pisarz. Przed wojną pracował w fabryce kaloszy i botów ,,Rigawar". Był w getcie.Jego żona z dzie...

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipki

   Po pierwszej akcji mieszkali tu i pracowali w stolarskiej firmie Halmana Ringelblum i Lichtensztajn. Lichtensztajn z...