Imię: Klima Nazwisko: Fuswerk

  • TAK
  • Kobieta
  • Klima
  • Fuswerk
  • ,,Bogusia"
  • Reżyser polskiego teatru dla dzieci. W getcie pracowała razem z Różą Simchowicz w organizmach opiekujących się dziećmi. Kierowała komisją organizującą dziecięce imprezy. Na aryjskiej stronie nosiła pseudonim ,,Bogusia"

  • inteligencja
  • .str.258,267