Imię: Perec Nazwisko: Opoczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Perec
  • Opoczyński
  • Jeden najaktywniejszych współpracowników Archiwum R., który przekazał Archiwum ogromną ilość zeszytów zapisanych reportażami z codzienności getta

  • bogaci
  • autor notatek

  • 174