Imię: Szmuel Nazwisko: Winter

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szmuel
 • Winter
 • Zimowski
 • początek maja 1943r
 • Warszawa
 • Przed wojną mieszkał we Włocławku. Handlował zbożem, był eksporterem i członkiem Państwowej Izby Handlowej. Znany działacz Yvo- finansowy i organizacyjny filar instytutu. Był mecenasem żydowskiej książki i żydowskiego teatru. W 1939r. po wkroczeniu Niemców, jako uchodźca, znalazł się z rodziną-żona i troje dzieci- w Warszawie. W getcie,jako specjalista od ekonomii, zajmował jedną z najważniejszych pozycji w herarchii getta , pracując w dziale zaopatrzenia, w biurze aprowizacyjnym. Starał się zaopatrzyć w konieczne do przeżycia produkty pisarzy, artystów,naukowców,młodzież, dzieci i ich nauczycieli. Winter był w getcie łącznikiem między Judenratem( na ul. Grzybowskiej) a Żydowską Samopomocą (na Tłomackie 5). Był również związany z archiwum Ringelbluma będąc jednym z najważniejszych jego filarów. W pierwszej akcji stracił żonę i młodszego syna. W okresie między I-szą i 2-gą akcją likwidacyjną pracował w Zakładzie Zaopatrzenia na Franciszkańskiej 30. Już wtedy, będąc członkiem finansowego komitetu organizacjji walczącej, miał za zadanie zdobywanie pieniędzy na zakup broni. Zginął w pierwszych dniach maja 1943r., w czasie powstania w getcie. Po wrzuceniu bomby do bunkra znajdującego się pod piwnicami oficyny znajdującej się na przeciw domu na Franciszkańskiej 30 wyprowadzono ukrywających się tam ludzi. Wśród nich znajdował się Winter. Zastrzelono go na placyku przy budynku Judenratu na ul. Zamenhofa 19.. Razem z nim zginęły, prawdopodobnie , jego dzieci, córka i syn.

 • inteligencja
 • pisał pamiętnik - inf Gutmana

 • s.172, 195,272- 283