Imię: Marian Nazwisko: Ptaszyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marian
  • Ptaszyński
  • Ptakowski. Podkowiński
  • Diennikarz. Był w getcie urzędnikiem Urzędu Pracy. Pomagał żydowskim literarom i żydowskim artysom otrzymać dokumenty umożliwiające pracę. Sam uratował się po aryjskiej stronie razem z żoną i córeczką. Po wojnie stał się bardzo popularny. Drukował korespondencje z procesu norymbergskiego po nazwiskiem Marian Podkowiński. Pod tym samym nazwiskiem drukował w Przekroju

  • inteligencja
  • Ptaszyński czy Ptakowski?

  • .str.352