W medycznych kręgach warszawskiego getta poświ...

 • TAK
 • W medycznych kręgach warszawskiego getta poświęcono dużo czasu na obserwacje wpływu głodu na organizm człowieka. W niektórych szpitalach organizowano zespół medyczny mający za zadanie badanie biofizycznych i biochemicznych procesów związanych z chorobą zwaną głodem. Materiały z badań zostały przechowane na aryjskiej stronie i po wojnie zostały wydane dzięki staraniom Jointu w jęz. polskim w pracy pt. Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem, wykonane w getcie warszawskim w 1942r. Warszawa, A.J.D.C. (Joint) 1946

 • 1942
 • 1942
 • po wojnie, w getcie
 • społeczne
 • lekarze, medycyna, medyczne, nauka
 • s. 339
 • Powiązani ludzie:

  • Apfelbaum Emil

   Był członkiem Organizacyjnej Komisji Badawczej w getcie w-skim. Był redaktorem naczelnym książki powstałej w efekcie...