Imię: Lajb Nazwisko: Szor (4)

 • (1, 2, 3, 4) TAK
 • (1, 2, 3, 4) Mężczyzna
 • (1) Lajb , (2) Łajb , (3) Lejb , (4) Lejb
 • (1) Szor , (2) Szor , (3) Szur , (4) Szur
 • (1) Lejb Szur, (2) Lejb Szur
 • (1) lato 1942
 • (1, 3) Warszawa, (2) Warszawa, getto
 • (1, 2, 3, 4) Brak informacji
 • (1)

  Z zawodu drukarz i mechanik. Z zamiłowania bibliotekarz.Twórca wileńskiego wydawnictwa ,, Tomor". Od pierwszych dni , po wkroczeniu Niemców do W-wy zaczął zbierać książki, rozwleczone po zamknięciu dużych bibliotek. Zaczął też dostawać prezenty książkowe. Już w pierszym okresie po zamknięciu getta roznosił w teczce książki do swoich abonentów. Marzył o strorzeniu w getcie wielkiej biblioteki. Otrzymał koncesję wiosną 1941r(?). Popełnił samobójstwo, przez powieszenie, w nocy z 4/5 sierpnia 1942r.

  (2)

  Przed wojną był robotnikiem w drukarni, później wydawcą/ wydawnictwo Tamar w Winie/. W getcie w-skim zbierał książki, szczególnie żydowskie z opuszczonych czy zniszczonych bibliotek oraz od prywatnych właścicieli. Kupował również książki od ulicznych sprzedawców. Jego celem było ratowanie jak największej ilości żydowskich książek, by po wojnie mogły stanowić zalążek nowych bibliotek

  (3)

  Przed wojną wydawca książek "Tomor", w getcie zbierał i gromadził cene książki żydowskie, które chciał uratować. Widząc, że tego nie dokona popełnił samobpójstwo.

  (4)

  drukarz i wydawca (wydawnictwo "TOMOR", popełnił samobójstwo w czasie I akcji

  • (1, 3, 4) inteligencja
  • (2) prasa
 • (1)

  W W-wie, przed wojną było 50 żydowskich bibliotek zawierających przeszło ćwierć miliona książek. Po wkroczeniu Niemcy zabronili Żydom korzystać z bibliotek. Wiosną 1940r. wszystkie społecze i większość bibliotek prawatnych w żydowskiej części miasta była już zamknięta.

  (2)

  Współpracował z B. Berman dostarczając książki do bibliotek dziecięcych w getcie.

 • (4)

  Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

 • (1) .str.261,262, (2) 137, (3) 28, 200, 264, (4) [283p]