Grójecka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Ochota
  • Grójecka
  • 81
  • bunkier pod inspektami
  • inna
  • działania Niemców
  • Z bunkra tego wyciągnięto 36 ukrywających się tam Żydów. Wśród nich był dr Ringelblum z rodziną

  • s.209