Imię: Gina Nazwisko: Birkenhajm

  • TAK
  • Kobieta
  • Gina
  • Birkenhajm
  • Dyplomowana specjalistka od w dziedzinie żywienia.Studiowała w wyższej szkole amerykańskiej a następnie, przez jakiś czas, w Izraelu , opracowywała system żywieniowy dla kibuców. Kierowała grupą złożoną z trzech inspektorów, które krążyły po czynnych, kuchniach w getcie, ucząc zatrudnionych tam ludzi higieny, techniki i kalkulacji żywienia zbiorowego. Stale pogłębiała wiedzę i eksperymentowała w celu wydobycia ,z dostarczanych przez Niemców produktów ostatniej kategorii, maksymalnych wartości odżywczych i ,,ludzkiego,, smaku. W sierpniu 1942r. została zabrana wraz z pozostałymi inspektorkami i innymi urzędnikami z biur Centrali (kuchni), na Umszlagplac . Jak pisze Ringelblum w swoich pismach z aryjskiej strony podobno istniała możliwość wyprowadzenia Giny z Umszlagplacu ale ona nie chciała pozostawić swoich współpracowników z centrali .

  • inteligencja
  • s.66, 102,105