Wiosną 1941r., na kilka tygodni przed śmiercią...

 • TAK
 • Wiosną 1941r., na kilka tygodni przed śmiercią , w wielkiej sali byłego żydowskiego instytutu na Tłomackie 5 zorganizowano, z okazji 55. urodzin oraz 30 lat jego działalności, jubileusz Lehmana. Gospodarzem imprezy była organizacja kulturalna ,,Ikor". Przyszło bardzo dużo ludzi. Na trybunie zasiadły osobistości w prezydium wraz z prelegentami. Nie było jedynie jubilata (był już wtedy śmiertelnie chory"). W pierwszym rzędzie siedziała żona Lehmana z trudem powstrzymująca łzy. Zwyczajowo, jak za normalnych czasów, przesłano mu od zebranych wyrazy głębokiego szacunku. W drugim tomie prac Emanuela Ringelbluma znajduje się rozdział pt. ,,Szmuel Lehman - człowiek, instytucja" i tam dokładnie opisane są te uroczystości jubileuszowe. Wyszczególnieni są prelegenci i tematy. Naczelnym prelegentem był dr Icchak Szyper ( nauczyciel i wzór do naśladowania dla Lehmana), który przy tej okazji wygłosił akademicką prelekcję o podstawach etnografii i i folkloru.

 • kwiecień 1941
 • kwiecień 1941
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • inteligencja, nauka, twórcy, życie codzienne
 • s.158,159
 • data jest przybliżona; jest możliwe, że uroczystaość ta odbyła się na przełomie kwietnia i maja1941

 • Powiązani ludzie:

  • Lehman Szmuel

   Zbieracz folkloru żydowskiego. Żonaty.Przed wojną wędrował po prowincji. Rozpoczął zbieranie folkloru jeszcze za car...

  • Lehman Nieznane

   Żona Lehmana. Została zabrana w pierwszych dniach pierwszej akcji likwidacyjnej (1942)

  • Lehman Nieznane

   Syn żydowskiego etnografa, badacza folkloru żydowskiego. W czasie pierwszej akcji likwidacyjnej w getcie pracował w...

  • Szyper Icchak

   Dr. Etnograf

  Powiązane miejsca:

  • Tłomackie 5

   W pierwszych miesiącach po wkroczeniu Niemców do Warszawy mieściło się tu Żydowskie Towarzystwo Opieki Społecznej (...