Imię: M. Nazwisko: Szpindler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • M.
  • Szpindler
  • Energiczny, szanowany dyrektor administracyjny.To on faktycznie prowadził centralę kierując działaniem popularnych kuchni .

  • działacze
  • Tytułowano go dr

  • s.66