Imię: Ichiel Nazwisko: Lerer (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Ichiel , (2) Jechiel
 • (1) Lerer , (2) Lerer
 • (1) Jechiel Lehrer
 • (1) Żelechów(?)
 • (1) Treblinka
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Poeta.Pochodził z Żelechowa. Miał ośmioro rodzeństwa.Ojciec jego był bardzo religijnym, uczonym w piśmie Żydem. Przed wojną był uznawany za wielki talent. Otrzymał nagrodę Pen Clubu za poemat ,, Mój dom".Był jednym z ludzi pióra, który po okupacji pozostał w Warszawie. Był w w-skim getcie. W różnych czasach istnienia kuchni na Leszno 40, był jej oficjalnym lub nieoficjalnym konsumentem. Był urzędnikiem w Judenracie, w oddziale ewidencyjnym albo pocztowym, dzięki czemu miał zapewniony zarobek. Bardzo interesował się polityką, sytuacją na froncie. W pierwszych dniach akcji dostał się do szopu Szulca na ul. Nowolipie. Został zabrany na Umszlagplac w drugim lub trzecim tygodniu pierwszej akcji. Zginął.

  (2)

  działacz Yikor

  • (1, 2) twórcy
 • (1) s.174,294,308-313, (2) 204, 210