Imię: Abraham Nazwisko: Braksmajer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Braksmajer
  • Braxmeier
  • Pochodził z Czech, z Karlsbadu. Znany żydowski sportowiec.Po wkroczeniu Niemców w Sudety został wywieziony do Dachau a stamtąd, jako obywatel polski deportowany do Zbąszynia. W getcie w-skim, jako należący do grupy uciekinierów, był konsumentem w kuchni prowadzonej przez R. Auerbach.Zmarł nagle, z głodu.

  • Żydzi
  • s.75,111,112