Imię: Fania Nazwisko: Rems

  • TAK
  • Kobieta
  • Fania
  • Rems
  • Przed wojną mieszkała w W-wie. Była w getcie w-skim, przeżyła akcje. Wraz z pierwszym mężem byli właścicielami fabryki kaloszy i botów,, Rigawar, w której przed wojną pracował Kirman.

  • inteligencja
  • s.349