Miła Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Miła
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • mieszkaniowe
  • Na tej ulicy mieszkali, w czasie pracy w szopie Halmana (na ul. Gęsiej), Waser i Gutkowski

  • s.194,195