Imię: Aharon Nazwisko: Einhorn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aharon
  • Einhorn
  • Ajnhorn
  • Przed wojną był członkiem redakcji czasopisma ,, Hajnt" (dzisiaj). W pierwszych dniach wojny dobrowolnie zrezygnował z , przysługującego mu, miejsca w pociągu ewakuacyjnym opuszczającym Warszawę. Był w getcie w-skim. Zginął. Bardzo ważna osobistość żydowskiego życa kulturalnego i społecznego.

  • inteligencja
  • Wykreślił się z listy dziennikarzy uprawnionych do opuszcznia Warszawy pociągiem ewakuacyjnym

  • s.31,175