Imię: Ewa Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Ewa
  • Była jedną z trzech instruktorek zbiorowego żywienia w getcie w-skim. W drugiej połowie sierpnia 1942r., wraz z pozostałymi instruktorkami i innymi pracownikami Centrali została wypędzona na Umszlagplatz.

  • inteligencja
  • s.102,104