Imię: Nieznane Nazwisko: Lehman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lehman
  • Syn żydowskiego etnografa, badacza folkloru żydowskiego. W czasie pierwszej akcji likwidacyjnej w getcie pracował w jakimś szopie. Po akcji R. Auerbach nigdy więcej go nie widziała

  • wokół autora
  • s.134