Imię: Israel Nazwisko: Lichtensztajn (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Israel , (2) Izrael
 • (1) Lichtensztajn , (2) Lichtensztajn
 • (1) Lichtensztejn(?)
 • (1) 1943-04-18
 • (2) 1904
 • (1) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Pracował w kuchni dla dzieci mieszczącej się w lokalu szkoły Borochowa na Nowolipkach 68. Pod jego opieką znajdowały się pisane materiały dla archiwum Ringelbluma, był archiwistą Archiwum. Pod koniec I akcji ukrywał się na Nowolipkach 68.Po pierwszej akcji, wraz z Ringelblumem mieszkał na ul. Nowolipki . Pracował również na tej ulicy, w firmie stolarskiej Halmana. 3 sierpnia 1942r. zakopał znajdujące się w pod jego opieką materiały . Wydobyto je spod gruzów domu na Nowolipkach 68 we wrześniu 1968r.Lichtensztajn zginął, prawdopodobie, w nocy z 18/19 kwietnia 1943r. gdy, po spotkaniu z Ringelblumem, starał się przedostać na Nowolipki

  (2)

  Pracownik kuchni dla dzieci nr 145 przy ul. Nowolipki 68, należącej do TOZ-u. Pracował od 8 do 17.30 jako magazynier (wiosna, lato 1940). W 41r. stały, płatny pracownik Centosu (zaświadczenia z maja i czerwca 41r.). 10 maja 1941r. szczepiony na dur brzuszny. Zam. Pawia 81 m. 38. Na przełomie 40 i 41r. mieszkał przy Okopowej 29 m 23.

  • (1) inteligencja
  • (2) działacze
 • (2)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

 • (1) s.171,194,197,202,204, (2) 1081 i 1094 i 1115 i 1204