Ten jest z ojczyzny mojej

 • Władysław
 • Bartoszewski
 • Kraków
 • 2013
 • wspomnienia osobiste
 • tak
 • po wojnie
 • polski
 • Podtytuł: Polacy z pomocą Żydom 1939-1945.
  Opracowanie: Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna.
  Jest to zbiór relacji, nadesłanych na apel W. Bartoszewskiego (ogłoszony w "Tygodniku Powszechnym" w 1963 r.) z prośbą o nadsyłanie wspomnień i świadectw o ratowaniu Żydów. Książkę, z 200 relacjami, wydano po raz pierwszy w 1967 r., następne wydania uzupełniano o kolejne relacje (w 1969 było ich już 280). W książce zamieszczono też zbiór dokumentów w aneksie źródłowym.

 • Powiązani ludzie:

  • Grzegorzewska Maria

   Dyrektorka Instytutu Pedagogicznego dla nauczycieli szkół specjalnych, znakomita uczona polska, autorka książki &quo...

  • Solska Irena

   Artystka polska. Jej dom był w czasie wojny schronieniem dla wielu Żydów.Jak podaje Adolf Berman w relacji "Ci,...

  • Sempołowska Stefania

   Wybitna działaczka społeczna, opiekunka więźniów politycznych za rządów reakcyjnych w Polsce międzywojennej;W czasie...

  • Kotarbiński Tadeusz

   Profesor logiki. Pomagał Żydom w czasie wojny. Zaopiekował się m.in. Marią Prywer.Profesor Uniwersytetu Warszawskieg...

  • Ossowski Stanisław

   Socjolog, współpracował z komórkami opiekuńczymi ŻKN-uProfesor, wraz z żoną Marią pomagali wielu Żydom w czasie wojn...

  • Ossowska Maria

   Pożyczyła autorce czarny kołnierz z futra kozy. Żona Stanisława Ossowskiego.Socjolog, współpracowała z komórkami opi...

  • Wuttke Gustaw (P.Sz.)

   Profesor geografii, pomagający Żydom (P.Sz.)Jak podaje Adol Berman, Gustaw Wuttke, znany popularyzator geografii, po...

  • Tołwiński Stanisław

   Polak, architekt, urbanista. Podczas okupacji bliski PPR. Przejawiał życzliwy stosunek do żydowskiego podziemia. Po...

  • Wojeński Teofil

   Kierownik tajnego nauczania (późń. Komisji Tajnego Nauczania) w początkowym okresie działalności Departametu Oświaty...

  • Felhorska Felicja

   Dr Felicja Felhorska, psychotechnik. Młoda koleżanka, uczennica pani Narcyzy (Maria Grzegorzewska). Pomogła w uratow...

  • Zawirska Jadwiga

   dr psycholog, koleżanka Janiny Bucholtz-Bukolskiej; skontaktowała ją z Adolfem Bermanem;

  • dr Kanabus Feliks

   Chirurg. Pracował w szpitalu na ul. Kopernika. Pomagał w leczeniu dzieci żydowskich. Jak sam wspomina : "Dzieci...

  • Rybicka dr Ewa

   Psycholog, polska działaczka konspiracyjna, czynna w kacji pomocy Żydom. Adolf Berman pisze o niej: \"wybtna dz...

  • Żabiński Jan

   Dr Jan Żabiński był dyrektorem ZOO w Warszawie. Podczas powstania spłonęła jego willa a on został ranny Dostał się d...

  • Żabińska Antonina

   Żona Żabińskiego, pisarka. Pomagała mężowi w ukrywaniu Żydów (P.Sz.)

  • Kossak-Szczucka Zofia

   Pisarka, działa w konspiracyjnych organizacjach, m.in. związanych z harcerstwem. Czynnie uczestniczy w pomocy niesio...

  • Kann Maria

   Jej matka jest kierowniczką apteki więziennej. Wpaja Marii przekonanie, że wszyscy ludzie są równi. Maria kończy pol...

  • Karski Gabriel

   literat, ukrywał dwa lata pianistę i prawnika Adolfa Goldfedera

  • Smólski Władysław

   z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...

  • Dargielowa Aleksandra

   Kierowniczka biura RGO przy Wspólnej 10. Od sierpnia do października 1943 kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pom...

  • Łeszeżanka Jadwiga

   Pracownica Miejskiego Wydziału Opieki Społecznej. Współpracowała z p. Salą. Pomagała uciekającym z getta Żydom. Ułat...

  • Roguska Antonina

   Polka. Kierwowniczka miejskiego biura pośrednictwa pracy kobiet, uratowała wiele kobiet żydowskich, znajdując dla ni...

  • Sendlerowa Irena

   Z byłej Rady Pomocy Żydom – “Jolanta”; znajoma Ireny Schultz z którą pracowała od 1932 roku w Obywatelskim Komitecie...

  • Łaska Maria

   Bibliotekarka. W czasie wojny urzędniczka Wydzału Ewidencji w Magistracie Warszawskim, pracowała w biurze Kennkart a...

  • Kurowska Irena

   Pedagog. Po wojnie kierowniczka szkoły powiatowej. Udzieliła schronienia Bermanom po ich wyjściu z getta.

  • Trojanowski Stanisław

   Współpracuje z Aliną w akcjach pomocy Żydom. Jest nauczycielem, umieszcza żydowskie dzieci jako aryjskie w szkołach....

  • Adamowicz Irena

   Polka- ZHP, łączniczka między ruchem oporu w getcie warszawskim a innymi gettami

  • Michalski Stanisław

   Gospodarz Rotha, krawiec. Chorował na serce.

  • Małaczewska Waleria

   miała przepustkę do getta - zgubił ją AJ Kelter.Pielęgniarka Waleria Małaczewska okazywała czynną i serdeczną pomoc...

  • Proszowski Kazimierz

   Robotnik, woźny miejski mieszkania na Grochowie wynajmowanego przez małżeństwo Bermanów. Miał dwójkę dzieci - cztero...

  • Rzeczycka Sylwia

   Roznosiła pieniądze przesłane przez Rząd Polski do Delegatury Rządu w Warszawie dla Żydów. Załatwiała także dokument...

  • Wnorowska Wanda

   Polka. Pomogła Władce, dając jej pracę szwaczki. Wiedziała, że dziewczyna jest Żydówką. Kiedy autorka zrezygnowała z...

  • Ściborowska Helena

   Helena Ściborowska z Krochmalnej 36 była kolejnym oddanym pracownikiem podziemia. Mała, ciemnoskóra wdowa z własnymi...

  • Larisz Julianna

   Julianna Larisz, kobieta, która przed wojną pracowała u Zilberbergów, żydowskiej rodziny na Pradze, pomogła wydostać...

  • Sawicka-Wąchalska Anna

   Siostra Marii Sawickiej, u której mieszkała Rawicka.Jak podaje Adolf Berman, socjalistka Anna Wąchalska (należała do...

  • Sawicka Maria

   Polka. 5-12-42 brała udział w katolickim pogrzebie Giny Klepfisz. Mieszka z siostrą, Anną Wąchalską. Zaangażowana w...

  • Rajszczak Felek (Feliks)

   Polak, współpracuje z ŻKN.Jak podaje Adolf Berman, komunista Feliks Rajszczak okazał pomoc ŻOB po stronie aryjskiej...

  • Szejngut Tuwia

   ukończył żydowską szkołę zawodową przy ul Grzybowskiej, był członkiem Haszomer Hacair. Na początku wojny przebywał w...

  • Marczak Ludomir

   Pomagał Żydom w ukrywaniu się. Zginął z rąk gestapo; Muzyk, kompozytor.Jak podaje Adolf Berman, Ludomir Marczak, muz...

  • Kajszczak Bronisław

   Polak. Chłop z Łomianek pod Warszawą. Przypadkowo zetknął się z żydowskimi bojowcami, którzy znaleźli chwilową bazę...

  • Szpilman Władysław

   muzyk

  • Hirszfeld Ludwik

   wykładał mikrobiologię na Kursach Zweibauma

  • Ringelblum Emanuel

   historyk, twórca Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  • Bartoszewski Władysław

   Współpracuje z redakcją konspiracyjnego pisma „Prawda”. Aktywnie uczestniczy w pomocy niesionej Żydom, ukrywającym s...

  • Berman Adolf

   Działacz „Żegoty”. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim Komitetem Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy.Bra...

  • Rudnicka Zofia

   Sekretarka Rady.Brała udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kwiecień 1943)...

  • Pędowski Karol

   Adwokat, działacz Stronnictwa Ludowego i RPŻ-u.Działacz ludowy, zaangażowany w działalność "Żegoty".

  • Kossak-Szczucka Zofia

   Pisarka, głęboko wierząca katoliczka. Współautorka powołania Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty (wrzesień 1942...

  • Elster Bela (Wanda)

   Żydowski Komitet Narodowy. Współpracowała z RPŻ. Dzięki dobremu wyglądowi oddawała duże usługi ŻKN po stronie aryjsk...

  • Szonert Nieznane

   Szwagier Zygmunta Gajkowskiego. Józef Pański przeprowadza się do niego z córką po wybuchu powstania. Syn Szonerta zg...

  • Heptinger Aleksandra (Ola)

   Pomagała Kalinie Zamel w ukrywaniu się i dając jej pracę. Pomogła też ukryć jej syna w sierocińcu RGO, po jego denun...

  • Rechtman Ewa

   asystentka prof. Słońskiego na Wolnej Wszechnicy Polskiej, po przeprowadzce do getta była załamana, Irena Sendler po...

  • Bussoldowa Stanisława

   W czasie wojny była położną i współpracowała z "Żegotą". Wraz z Ireną Sendlerową współpracowała przy ratow...

  • Wąsowska-Leszczyńska Eugenia

   W latach 1942-44 brała udział w ruchu podziemnym Stronnictwa Demokratycznego i Rady Pomocy Żydom na odcinku: tajnej...

  • Sendłak Stefan

   Pochodził z Zamościa, od 1942 zam. w Warszawie, współtwórca i przewodniczący Komitetu Niesienia Pomocy Żydom Zamojsk...

  • Fejner Leon

   Członek Bundu, przedstawiciel strony żydowskiej w kontaktach z polskim podziemiem.[on to rozmawiał z Karskim i oprow...

  • Lukrec Henryk

   Znajomy Leona Feinera. Dziennikarz, jeden z przywódców stronnictwa demokratycznego.Działacz polskiego podziemia - w...

  • Blum Abrasza

   Partyjny towarzysz Maurycego Orzecha, członka kierownictwa Bundu w getcie warszawskim. W przeciwieństwie do niego ni...

  • Cukierman Icchak, Antek

   bojowiec; w 44 przed powstaniem warszawskim ukrywał się w mieszkaniu M.Sawickiej na Lesznie wraz z innymi; wielka mi...

  • Goldstein Bernard

   Należał w getcie do kierownictwa BUNDu.Był przyprowadzany z getta na posiedzenia członków Bundu i KK w mieszkaniu Eu...

  • Fiszgrund Salo

   bojowiec ,członek ŻOB - 15 listopada 44 wyprowadzony przez polskich pracowników szpitala z Bernerowa wraz z szóstką...

  • Blum Abram

   Działacz Bundu. Inżynier. Stał, w getcie w-skim, na czele szkół bundowkich przy CISzO, prowadzonych w języku jidysz....

  • Berman Adolf

   Działacz Komitetu Żydowskiego po aryjskiej stronie.Brał udział w posiedzeniach członków Bundu i KK w mieszkaniu Euge...

  • Celemeński Jankiel

   Żyd, aktywny działacz po aryjskiej stronie w Krakowie. Na początku grudnia 1942 uratował z getta 13-letnią córkę Han...

  • Klepfisz Michał

   Urodzony 17.04.1913 r. w Warszawie. Inżynier. Działacz Bundu. Członek ŻOB. Działał po aryjskiej stronie. Między styc...

  • Frydrych Zelman

   Z ,,Bundu". Pracował w warsztacie ślusarskim, który był jego,, meliną". R. Aurbach, gdy przechodziła na ar...

  • Wilner Arie

   Członek syjonistycznej organizacji młodzieży "Haszomer Hacair" i łącznik z ramienia ŻOB w Warszawie - utrz...

  • Peltel-Międzyrzecka Feiga

   łączniczka ŻOB, autorka wspomnieńBywała w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4, w którym odbywały si...

  • Rathajzer-Rotem Symche (Kazik)

   Urodzony w Warszawie w 1924 r. Członek Akiby. Główny łącznik ŻOB po aryjskiej stronie Warszawy. W powstaniu kwietnio...

  • Temkin-Bermanowa Basia

   Wychowana została w "zwykłej żydowskiej rodzinie" (w Warszawie od dwóch pokoleń). Przez wiele lat studiowa...

  • Blum-Bielicka Luba

   Dyrektorka szkoły pielęgniarskiej.Bywała w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4, w którym odbywały s...

  • Gottesman Szymon

   Adwokat. Działacz Ogólnych Syjonistów z Krakowa. Członek prezydium Żydowskiego Komitetu Narodowego. Bywał w mieszkan...

  • Auerbach Rachela

   kierowniczka kuchni Leszno 40 w przypisie: literatka, członek podziemnego Archiwum Getta.Bywała w mieszkaniu Eugenii...

  • Rozowski Wolf

   Był dowódcą jednego z oddziałów bojowych Bundu w powstaniu w getcie.Z młodzieżowej organizacji Cukunft, lat 27.Po wy...

  • Miller Romuald

   Architekt, członek PPS-u, współorganizator Stronnictwa Demokratycznego (P.Sz.).W pokoiku za restauracją na Krakowski...

  • Kanabus Feliks

   Lekarz, udzielał pomocy lekarskiej Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, operował szczególnie mężc...

  • Stępniewski Tadeusz

   Lekarz. Opiekował się dziesięcioma Żydami.Związany z RPŻ-etemLekarz dermatolog, współpracował z Wydziałem Lekarskim...

  • Staśkowa Irena

   Współpracowniczka RPŻ-etu. Wciągnięta do współpracy przez Juliana Grobelnego.

  • Woliński Henryk

   Prawnik, podczas wojny członek AK, kierwonik referatu żydowskiego Biura Informacji i Propagandy KG AK (P.Sz.).W list...

  • Berman Adolf

   Żydowski Komitet NarodowyWspółpracował z Komitetem Zamojsko-Lubelskim niesienia pomocy Żydom w Warszawie i Stefanem...

  • Rapaport Sara

   Pseudonim „Wera”, łączniczka Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy, opiekowała si...

  • Janowska Alicja

   Razem z mężem Teofilem pomagała wielu Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, m. in. Żydom przybyłym...

  • Janowski Teofil

   Razem z żoną Alicją pomagał wielu Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, m. in. Żydom przybyłym z Z...

  • Olesiński Ignacy

   Lekarz, udzielał pomocy lekarskiej Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, współpracownik Lubelsko-Z...

  • Nieznane Bernarda

   Zakonnica Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru przy ul. Wroniej. Z narażeniem życia ratowała Żydów, lokując ich po k...

  • Askenazy Felicja

   Żona (druga) Szymona Askenazego (wdowa, zmarł 1935), po aryjskiej stronie zmarła.Wacław Zagórski wyrobił dla niej ar...

  • Rotrubin Adam

   Znajomy Perle Zoberman z Lublina. Perle spotyka go po przyjeździe do Warszawy. Adam kontaktuje ją z pracownikiem PKO...

  • Kędzierski Nieznane

   Działa w Armii Krajowej. Inżynier Kirszys, dawny sąsiad Efraima Krasuckiego z Lublina, po ucieczce Efraima z Lublina...

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  • Kowalski Paweł

   ps. Roch, członek AK, ubezpieczał grupę, która wchodziła do getta z zamiarem pomocy ŻZWWspółorganizator komórki tajn...

  • Lejewski Józef

   Ps. Garbarz; był w grupie AK, która 27 kwietnia 43 weszła do getta i walczyła w oddziale ŻZW, został ranny.jego mies...

  • Iwański Wacław

   Brat Henryka "Bystrego", był w grupie Oddziałów Pomocy Żydom, która weszła do getta i walczyła z oddziałem...

  • Fedorowski Grzegorz

   Mieszkał z żoną na terenie Parafii Wszystkich świętych, lekarz.Po wyjściu z getta przez 10 tygodni ukrywał się w szp...

  • Godlewski Marceli

   ksiądz, proboszcz Kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim.Pomagał siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny...

  • Czarnecki Antoni

   wikary parafii Wszystkich świętych na terenie getta

  • Nowotko Tadeusz

   Ksiądz, zastępca proboszcza parafii Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskiem 3/5. W trakcie okupacji wspólnie udost...

  • Raszeja Franciszek

   lekarz, Polak - przyszedł do getta na operację, zabity przy łóżku chorego

  • Landy Halina

   Żona dr Landy z Żoliborza. Pomagała dr Kanabusowi w operacjach napletka dla zamaskowania skutków obrzezania.

  • Rutkiewicz Jan

   Dr med. pomagał dr Kanabusowi w operacjach napletka mających zamaskować skutki obrzezania.

  • Tursch Mojżesz (Mieczysław)

   Lekarz. Do sierpnia 1944 ukrywał się mieszkaniu za Żoliborzu. Dr Tursz brał udział w powstaniu warszawskim pracując...

  • Ber Artur

   Syn Chaskla i Doroty z domu Wajnreich, lekarz bakteriolog z Płocka. Zmobilizowany we wrześniu 1939, po kampanii wrze...

  • Klin Dawid

   Przedstawiciel Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Udawał się codziennie na aryjską stronę po dyspozycje do Transferst...

  • Oppenheim Antoni

   Antoni Oppenheim mieszkał przy ul. Leszno 34. Został 7 marca 1942 roku aresztowany za działalność konspiracyjną, osa...

  • Raabe Leszek

   Komendant Socjalistycznej Organizacji Bojowej, w której było wielu Żydów. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim K...

  • Neuding Jerzy

   Inżynier. Przywódca małej grupy PS-lewica/ Polscy Socjaliści/ w getcie w-skim. Został zamordowany podczas krwawej no...

  • Rytel Zygmunt

   Zygmunt Rytel ur. 22 maja 1922 roku, dziennikarz. W czasie wojny działacz Socjalistycznej Organizacji Bojowej (S.O.B...

  • Kaczanowski Włodzimierz

   Działacz ZNMS i Gwardii. Znajomy Zygmunta Rytla. Przekazywał mu pieniądze z Jointu na pomoc dla ukrywających się po...

  • Dorosz Kazimierz

   Znajomy z konspiracji Zygmunta Rytla. Przekazywał mu pieniądze z Jointu, które Rytel z kolei przekazywał Żydom ukryw...

  • Strzelecki Jan

   Socjolog, działacz i bojownik Socjalistycznej Organizacji Bojowej. Uczestnik powstania warszawskiego, walczył na Żol...

  • Nieznane Rywka, Ryfka

   Narzeczona Witolda Szypera, którą Zygmunt Rytel eskortował w podróży z Radomia do Warszawy. Przeżyła wojnę.

  • Wiszna Sonia

   Matka dwóch córek, Mity i Riny, którym pomagał w czasie okupacji po aryjskiej stronie Zygmunt Rytel. Po wojnie wyjec...

  • Wiszna Rina

   Córka Soni Wiszny, której po aryskiej stronie pomagał Zygmunt Rytel. Po wojnie razem z matką i siostrą Mitą wyjechał...

  • Nowodworska Mita

   Córka Soni Wiszny, której pomagał po aryjskiej stronie Zygmunt Rytel. Po wojnie wyjechała do Izraela.

  • Gelber Moryc

   Żyd ukrywający się w lokalu redakcji „Prawdy”, który pragnie być użyteczny, siedzi zatem na podłodze i składa strona...

  • Merenholc vel Merenholz Marian

   Uciekinier z warszawskiego getta. Wyjechał do Lwowa. Wrócił do Warszawy. Członek Socjalistycznej Organizacji Bojowej...

  • Berman Adolf

   Dr psychologii, nauczyciel, działać Poalej Syjon-Lewicy, prominentna postać w getcie warszawskim, członek podziemia...

  • Sawicka Irena

   Jedna z "trzech Gracji". Zginęła podczas Powstania. Członek KW PPR, organizatorka pomocy dla partyzantów G...

  • Podkowińska Zofia

   Jedna z "trzech Gracji". Opiekowała się Żydami. Archeolog, po wojnie została jednym z kierowników Instytut...

  • Assorodobraj Nina

   Jedna z "trzech Gracji".Pochodziła ze Lwowa. Przeżyła wojnę. U niej (na Krasińskiego 18), autorka ukryła s...

  • Wicher Zofia

   Wraz z siostrą bliźniaczką ukrywała się przez dwa lata w pokoju Felicji Felhorskiej (ciotki). "Felicja Felhorsk...

  • Wicher Ludwika

   Wraz z siostrą bliźniaczką ukrywała się przez dwa lata w pokoju Felicji Felhorskiej (ciotki). "Felicja Felhorsk...

  • Bucholtz - Bukolska Janina

   Zasłużona działaczka na polu udzielania pomocy Żydom. Tłumacz przysięgły z języków niemieckiego, francuskiego i angi...

  • Wąsowski Władysław

   Polak; zastępca notariusza; zatrudniony w biurze przy ul. Miodowej 11; uczestnik akcji pomocy Żydom; pięknym kancela...

  • Z. Helena

   "urocza pani o aksamitnych oczach przerażonej, ściganej sarny", która zgłosiła się do Janiny Bucholtz-Buko...

  • N [Nieznane] ciotka Eli i Michasia

   ciotka Eli i Michasia, dzieci ukrywanych po aryjskiej stronie, znajdujących się pod opieką Janiny Bucholtz-Bukolskie...

  • Zawirska Janina

   Psycholog. Skontaktowała Janine Bucholtz-Bukolską z Basią Temkin-Bermanową, która szukała pracy.

  • Fuswerk-Krymko Klima (Bogusia)

   Żydowski Komitet Narodowy;Współpracownica Basi Temkin-Bermanowej.

  • Merenholc Helena

   Łązniczka ŻKN.Współpracowniczka Basi Temkin-Bermanowej.

  • Elster Bela

   Siostra Poli. Po wojnie wyjechała do Izraela. Jako łączniczka współpracowała z RPŻ-em i ŻKN-em. Nazywano ją prawą rę...

  • Sylkes Eugenia

   Członek konspiracji getta warszawskiego. Wyskoczyła z pociągu jadącego do Treblinki. Miała dobry wygląd, jednak nie...

  • Zysman - Ziemian Józef

   W czasie wojny stracił całą rodzinę. Po ucieczce z getta nawiązał kontakt z Żydowskim Komitetem Narodowym. W paździe...

  • Auerbach Aurelia (Rachela)

   Autorka pracy \"Z ludem pospołu\". Była to kronika żałobna poświęcona pamięci literatów, artystów,muzyków,...

  • Brzóska Ewa

   Właścicielka sklepiku warzywnego przy Sędziowskiej 5, który był punktem kontaktowym podziemnej organizacji żydowskie...

  • Adamowicz Irena

   Przed wojną działaczka Związku Harcerstwa Polskiego. Gorliwa katoliczka. W czasie wojny utrzymywała ścisłe kontakty...

  • Grzybowski Arie

   Narażając własne życie starał się ratować młodzież z Umschlagu.Chaluc.Maria Jiruska pomogła mu ucieczce z zakładów n...

  • Grabowski Henryk

   Polak. Członek Związku Harcerstwa Polskiego i AK. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki został wysłany przy pomocy...

  • Karski Kozielewski Jan

   Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod koniec lat trzydziestych pracował w polskiej służbie dyplomaty...

  • Kirszenbaum Menachem

   Prawie wszystkie żydowskie frakcje polityczne miały swoich przedstwicieli w Komitecie Koordynacyjnym; w prezydium za...

  • Żarski - Zajdler Władysław

   za-ca komendanta grupy, która weszła do getta 27 kwietnia 43 z zamiarem pomocy dla ŻZWautor relacji 301-5790Członek...

  • Bartoszek Franciszek

   Członek Specgrupy sztabu głównego GL. Znajomy Duraczów. Był z Jerzym Duraczem na akcji ataku na stanowisko CKMu przy...

  • Łopata Chaim

   Przywódca jedenej z grup ŻZW, poszedŁ z grupą do Hotelu Polskiego; 27 kwietnia 43 czekał u wlotu przekopu na Muranow...

  • Apfelbaum Dawid

   dowódca jednej z grup ŻZW, dowodził grupą, która ostrzeliwała Niemców z karabinu maszynowego z dachu domu na Muranow...

  • Wajnsztok Roman

   dowódca grupy ŻZW.Walczył na Pl. Muranowskim wraz z grupa H. Iwańskiego.

  • Staniewicz Lejzor

   ps. Ryba, jeden z dowódców odziału ŻZW, w pierwszych dniach powstania na Franciszkańskiej zlikwidował dużą grupę Łot...

  • Fuden Regina, Lilit

   Aktywistka Haszomer Hacair. Jako członek ŻOB utrzymywała kontakt między gettem a polskim podziemiem. W czasie powsta...

  • Geller Eliezer

   jeden z przywódców Gordonii; przed deportacją opuścił z grupą przyjaciół Warszawę, potem uznał to za błąd i po zakoń...

  • Grajek Stefan

   mieszkał na Leszno 76. w piwnicy miał tam schron, gdzie ukrywali się w czasie powstania bojowcy m.in.z Poalej Syjon...

  • Gaik Władysław ps. Krzaczek

   Polak. Delegowany przez Gwardię Ludową na pomoc bojownikom płonącego getta. Pomógł w wydostaniu bojowców z kanałów,...

  • Altman Tosia

   Instruktorka Haszomer Hacair, od 38 r w centralnym dowództwie. W 1939-40 werbowała do organizacji w miastach Gen.Gub...

  • Lubetkin Cywia

   od młodości czynna w młodzieżowej organizacji syjonistyczno-socjalistycznej “Dror-Freiheit”, członkini komendy ŻOB,...

  • Cukierman Icchak

   Członek Żydowskiej Organizacji Bojowej.Był zaprzyjaźniony z Aleksandrem Kamińskim(Hubertem) jednym z naczelnych wodz...

  • Rozenfeld, Rojzenfeld Michał

   Przed wojną student UW, nauczyciel w internacie Centosu. Po wybuchu wojny prowadził działalność społeczną we Lwowie....

  • Węgrower Jehuda (Juda)

   Urodzony w 1920 r. w Warszawie. Działacz Haszomer Hacair w getcie. Zorganizował konspiracyjne archiwum swojego ruchu...

  • Szuster Szlomo,Szlamek

   Członek Dror Freiheit. W styczniu 41 przesiedlony z rodziną do getta warszawskiego, pracował na farmie chaluców na C...

  • Hochberg Adolf

   Przed wojną przyjechał do Polski, aby wziąć udział w szkoleniu kibucowym. W powstaniu walczył w grupie bojowej Droru...

  • Growas Mordechaj

   W imieniu ŻOBu wykonywał wyroki śmierci na agentach gestapo. 29.10.42 wraz z Elkiem Różańskim wykonał wyrok na Lejki...

  • Ratajzer-Rotem Symcha

   Bojowiec ŻOB, wyprowadził wraz z polskimi kanalarzami grupę bojowców z getta 9-10 maja 1943 r.

  • Moselman Rysiek

   Bojowiec ŻOB, wyprowadził z getta kanałami (wraz z 'Kazikiem' [Symcha Rotem]) grupę bojowców ŻOB 9-10 maja 1943 r.Dz...

  • Edelman Marek

   Wyszedł z getta kanałami, wyprowadzony, wraz z kilkudziesięcioma innymi powstańcami 10 maja 1943 r., przez Kazika Ra...

  • Kanał Izrael

   Wychowany w pobożnej, zamożnej rodzinie o tradycjach syjonistycznych. Ukończył gimnazjum, był aktywnym członkiem org...

  • Sęk-Małecki Józef

   Pułkownik AL. Znajomy Stanisława Sierpińskiego zorganizował jego wyjazd do partyzantki w kwietniu 1943 roku. Jako pu...

  • Zołotow Jurek

   łącznik ŻOBu - 10 maja 43 wrócił z Maselmanem po drugą grupę bojowców, którzy zostali w kanałach. Na pl. Bankowym za...

  • Śwital Stanisław

   Lekarz. Polak. Ordynator szpitala w Boernerowie. Pomógł uratować bojowców ŻOB, którzy przez 6 tygodni ukrywali się w...

  • Węgrzynowski Lesław

   Szef sanitarny AK Warszawa- Sródmieście "Bartosz". Lekarz Polskiego Czerwonego Krzyża. Skierował Alinę Mar...

  • Margolis Alina

   Córka dr Marguliesowej z Łodzi, bundówka. W getcie warszawskim uczennica szkoły pielęgniarskiej. Od stycznia 1943 ro...

  • Syłkiewicz Kazimierz Józef

   Autor relacji, lekarz, Żyd. Pracuje jako sanitariusz w szpitalu PCK na Boernerowie. Kieruje ekipą, która rusza na po...

  • Syłkiewicz Maria Helena

   Żona doktora Syłkiewicza (Żyłkiewicza). Studentka medycyny. Pracują oboje na aryjskich papierach w szpitalu PCK na B...

  • Edelman Marek

   Znajdował się w bunkrze na Promyka. Został stamtąd wyniesiony na noszach 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na...

  • Warman Zygmunt

   Adwokat. Znajdował się w bunkrze na Promyka. Został stamtąd wyniesiony na noszach 15.11.1944 przez lekarzy ze szpita...

  • Lubetkin Cywia

   Znajdowała się w bunkrze na Promyka. Została stamtąd wyprowadzona 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boerne...

  • Cukierman Icchak

   Znajdował się w bunkrze na Promyka. Został stamtąd wyprowadzony 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boernero...

  • Borzykowski Tuwja

   Znajdował się w bunkrze na Promyka. Został stamtąd wyprowadzony 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boernero...

  • Fiszgrund Julian

   Znajdował się w bunkrze na Promyka. Został stamtąd wyprowadzony 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boernero...

  • Goliborska Tosia

   Znajdowała się w bunkrze na Promyka. Została stamtąd wyprowadzona 15.11.1944 przez lekarzy ze szpitala PCK na Boerne...

  • Kenner Helena

   Żydówka, koleżanka Urszuli Rubinstein, którą z obozu w Chyżynach wyciągnął Feliks Cywiński wraz z Janem Bachańskim i...

  • Rubinstein Urszula

   Żydówka, którą z obozu w Chyżynach pod Parysowem zabrał Feliks Cywiński wraz ze swoim przyjacielem Janem Bachańskim....

  • Sęk - Małewski Józef

   Pułkownik AL. Przyjaciel Feliska Cywińskiego, który załatwiał fałszywe kenkarty dla Urszuli Rubinstein i Heleny Kenn...

  • Bachański Jan

   Inżynier. Przyjaciel Feliksa Cywińskiego z którym wspólnie pomagali w sumie 26 Żydom. Ukrywali ich po różnych mieszk...

  • Finkielstein Jakub

   Jakub Finkielstein ps. Władek, był szwagrem Urszuli Rubinstein, mężem jej siostry chorej na serce. Ukrywał się wraz...

  • Rubinstein Heniek

   Brat Urszuli Rubinstein, który wraz z siostrą i rodzicami ukrywał się w mieszkaniu wynajmowanym do tego celu przez F...

  • Rubinstein Nieznane (pani)

   Matka Urszuli i Heńka Rubinstein. Ukrywała się wraz z nimi i mężem w mieszkaniu wynajmowanym przez Feliksa Cywińskie...

  • Finkielstein Chana

   Siostra Urszuli Rubinstein. Żona Jakuba Finkielsteina (Władka). Ciężko chora na serce. Uratował ją z obozu w Chyżyna...

  • Mockałło Jan

   Lekarz i kolega, który pomagał Feliksowi Cywińskiemu w leczeniu Finkielsteinów. Przynosił własne lekarstwa, robił za...

  • Modzelewska Maria

   Maria Modzelewska była osobą, którą przysłał do Feliksa Cywińskiego, Franciszek Paśniczek. Odtąd ukrywała się wraz z...

  • Klepfin Aniela

   Aniela Klepfin była osobą, którą przysłał do Feliksa Cywińskiego, Franciszek Paśniczek. Odtąd ukrywała się wraz z in...

  • Paśniczek Franciszek

   Były burmistrz Garwolina ( do 1939 roku), działacz podziemia polskiego AL. Pomagał Feliksowi Cywińskiemu w ukrywaniu...

  • Szac Nieznane (pan)

   Mężczyzna, któremu wraz z żoną i małym synkiem pomógł Feliks Cywiński. Ulokował ich w domu swoich rodziców w Brwinow...

  • Szac dziecko

   Mały, kilkuletni synek małżeństwa Szacon, którym pomagał Feliks Cywiński. Ulokował ich w domu swoich rodziców w Brwi...

  • Szac Nieznane (pani)

   Kobieta, której wraz z mężem i kilkuletnim synkiem pomógł Feliks Cywiński. Przewiózł ją z Warszawy do Brwinowa i ulo...

  • Cywińscy państwo

   Rodzice Feliksa Cywińskiego, których poprosił o pomoc w ukryciu rodziny Szacon. Zgodzili się ich przyjąć i razem mie...

  • Cywińska Nieznane

   Żona Feliksa Cywińskiego. Mieszkała wraz z dziećmi w Brwinowie pod Warszawą. W jej mieszkaniu ukrywała się rodzina R...

  • Cywińska Nieznane

   Siostra Feliksa Cywińskiego. Przyprowadziła do niego małżeństwo Szmidtów, aby im pomógł i ich ukrył. W jej mieszkani...

  • Kenigswein Regina

   Ukrywała się najpierw z pomocą prof. Jana Żabińskiego wraz z mężem i dziećmi. Następnie zaopiekował się nią i całą j...

  • Polny Antoni

   Przyjaciel Feliksa Cywińskiego. Właściciel zakładu tapicerskiego. Zgodził się dać swoim pracownikom trzy tygodnie pł...

  • Sigalin Hanna

   Wyprowadzona z getta warszawskiego z córką Krysią, ukrywane przez Sylwię Rzeczycką w Warszawie. Sylwia wyrobiła im d...

  • Gertner Halina

   Współpracowała z RPŻ-etem. Po wojnie wyemigrowała do USA.Sylwia Rzeczycka pomogła jej załatwić aryjskie papiery.

  • Cukier Basia

   Jako 4 letnia dziewczynka ukrywała się wraz z matką Zofią Stacharczyk w okresie pomiędzy sierpniem 1942, a końcem po...

  • Szandorowska Janina

   W swoim mieszkaniu na ul. Wielkiej 11/6 pomagała ukrywając około setce Żydów w okresie od sierpnia 1942 do końca pow...

  • Eisner Dorota

   Wyszła z getta i ukrywała się w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej w okresie od sierpnia 1942 do końca powstania warsz...

  • Jacobson-Osserowa Raja, Raissa

   Jedna z najwybitniejszych absolwentek Szkoły Pielęgniarstwa, urządziła izbę przyjęć w szpitalu (zakaźnym na Stawkach...

  • Peiper Hanka

   Ukrywała się wraz z matką w okresie pomiędzy sierpniem 1942, a końcem powstania warszawskiego, w mieszkaniu Janiny S...

  • Peiper Nieznane

   Matka Anny Peiper. W 1939 roku jest nauczycielką w gimnazjum, mieszka z rodziną w Przemyślu. Jej mąż, ojciec Anny, j...

  • Rotman Iza

   Wraz z matką Anną Rotman ukrywała się w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej w okresie od sierpnia 1942 do powstania war...

  • Rotman Anna

   Wraz z córką Izą ukrywała się w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej w okresie od sierpnia 1942 do powstania warszawskie...

  Powiązane miejsca:

  • Senatorska 32

   Mieszkanie i biuro Jadwigi Makowieckiej, tłumaczki przysięgłej; krótko ukrywała się w nim Michalina Kaczyńska.Mieszk...

  • plac Grzybowski

   parafia Kościoła Wszystkich Świętych, gdzie ukrywało się wielu Żydów.

  • Krochmalna 21

   Raport z 23 lutego 1942 r. podaje, że w tym budynku od początku wojny zmarło 400 osób na 400 obecnych mieszkańców, t...

  • Miła 46

   Raport z 23 lutego 1942 r. podaje, że w tym budynku od początku wojny zmarły 233 osoby na 600 obecnych mieszkańców;...

  • Kopernika

   Szpital liczący blisko 200 łóżek na oddziałach pediatrycznym i chirurgicznym i przyjmujący pacjentów do lat 14. Pomo...

  • Słowackiego 5/13

   Przychodnia dziecięca 'Zdrowie', której właścicielem był dr Kanabus wraz z dr Landym, w której potajemnie przeprowad...

  • Lubeckiego 4

   Blok pracowników Centosu, ostatnie mieszkanie autorki w getcie.

  • Żurawia

   Wypożyczalnia im. Wyspiańskiego.

  • Sędziowska 5

   punkt kontaktowy ŻKN, sklepik warzywny "babci" Ewy Brzuski

  • Łomianki

   Lasek w Łomiankach, ok. 7km od Warszawy. Znaleźli tam schronienie bojowcy z warszawskiego getta.

  • Łomianki, lasek
  • Sapieżyńska 19

   Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszkanie, ten znalazł drugie na Sapieżyńskiej 19, dzięki przypadkowemu zet...

  • Sapieżyńska 21

   Feliks Cywiński kupuje kolejne mieszkanie, pokój z kuchnią przy ul. Sapieżyńskiej 21. W tym mieszkaniu zastaje ich p...