Lubeckiego Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Lubeckiego
  • 4
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • CENTOS, mieszkaniowe
  • Blok pracowników Centosu, ostatnie mieszkanie autorki w getcie.

  • Relacja Basi Temkin-Bermanowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 213-215

  • 19