Imię: Józef Nazwisko: Sęk-Małecki

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Józef
 • Sęk-Małecki
 • Z Warszawy
 • nn
 • Polak
 • Pułkownik AL. Znajomy Stanisława Sierpińskiego zorganizował jego wyjazd do partyzantki w kwietniu 1943 roku.
  Jako pułkownik GL był współorganizatorem akcji wyjścia bojowców z getta kanałami w pierwszych dniach maja 1943 r..

 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, znajomi