Imię: ciotka Eli i Michasia Nazwisko: N [Nieznane]

  • TAK
  • Kobieta
  • ciotka Eli i Michasia
  • N [Nieznane]
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • ciotka Eli i Michasia, dzieci ukrywanych po aryjskiej stronie, znajdujących się pod opieką Janiny Bucholtz-Bukolskiej; poinformowała ją o istnieniu organizacji pomocy Żydom.

  • kryjówka
  • Relacja Janiny Bucholtz-Bukolskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 222-224

  • 80